Изтича срокът за подаване на данъчни декларации

ВАРНА новини лого

Днес изтича срокът за подаване на данъчни декларации и плащане на данъка за довнасяне за физически лица.

Заради извънредното положение срокът за корпоративния данък бе удължен до 30 юни. Физическите лица обаче трябва да декларират доходите си от миналата година до края на този месец.

Едноличните търговци могат да се възползват от удължения период, но само ако са свързани с дейността им като такива. Ако те имат други облагаеми доходи, трябва да ги декларират до края на деня.

От тази година на сайта на НАП при влизане с персонален идентификационен код (ПИК) потребителите могат да видят образец на предварително попълнена данъчна декларация. След проверка на нанесените данни се изисква само потвърждение на тяхната истинност или допълване на други доходи.

ВАРНА новини