30 април 1891 г. – Кметът Михаил Колони забранява отглеждането на прасета в града

ВАРНА новини лого

Ето какво гласи тази заповед на Колони, публикувана във „Варненски общински вестник“:

„Приказ № 105. Гр. Варна, 30 Априлий 1891 год. Кмета на града Варна, за изпълнение решението на Съвета от 16 Априлий т. г. под N. 217 в интереса на благоустройсвото на града, за което необходимо е да се забрани държанието на свини в Общината, пред вид, че тези животни произвеждат нечистотии и правят големи пакости гдето се пуснат, на основание Чл. 88 от Закона за градските общини, Постанових:

Ст. I. 3а напред държанието на свини в поверената ми Община строго запретявам;

Ст. II. Нарушителите на тоя ми Приказ ще се подлагат на глобявание до 25 лeвa, съгласно чл. 96 от Закона за градските общини;

Ст. III. Испълнението на настоящия ми приказ възлагам върху Градско-Общинските Санитарни пристави.

Кмет: М. Колони“

от ВАРНЕНЕЦ