Лилия Христова: Училищните форми на обучение в община Варна са дистанционни

ВАРНА новини лого

„93% от училищата на територията на община Варна са създали организация за провеждане на обучение в електронна среда. Ползват се различни инструменти: Shkolo.bg, Office 365, Google G suite for Education, Wizer.me“, коментира директорът на образователната дирекция Лилия Христова.

Тя е много доволна от случващото се във виртуалните класни стаи.

„Ползваме и Фейсбук групи, организиран е начин за консултация, ползват се още електронна поща, вайбър – посочи общинският шеф. – 20 училища и 38 детски градини от 2017 г. имат въведени облачни платформи Google G suite. Издателствата и образователни платформи като Уча.се проявяват гъвкавост, разбиране и социална отговорност, предоставяйки учебните ресурси безплатно.“

Лилия Христова разкри, че само 7% от директорите посочват затруднение за работа, поради липса на достъп до интернет на учениците. 4% от учениците нямат достъп до интернет, а 3% не разполагат с устройства.

„Това са ученици от семейства, чийто родители са с нисък образователен статус, или социално слаби. В тези училища е създадена организация за работа, която отчита индивидуалните възможности на учениците и условията им за обучение в домашна среда. Тук активно се включват образователните медиатори“, посочи тя.

По друг начин стоят нещата в детските градини.

„Инициирахме работа с родителите на 5- и 6-годишните деца в общинските детски градини във Варна. Комуникацията между родители и учители протича много активно, правилата са ясни. Учителите не работят с децата на екран, не провеждат организиран обучителен процес. Работата в Платформите е с родителите. Дейността на учителите е насочена в помощ на родителите и техните усилия да се занимават съдържателно и активно с децата си. Учителите препоръчват заниманията на родителите с 5-6 годишните деца да с продължителност 20-30 минути на ден“, каза Лилия Христова.

Помощта към родителите се изразява в разяснения, препоръки, отговори на задавани от родителите въпроси; насочване към допълнителни източници на информация за ползване на образователни ресурси в сайтове като: „Уча се“, „Новите родители“, Дечица.ком, канал „Малчуган“, които съдържат занимателни дидактични игри, идеи за конструктивна и приложна работа, изработване на различни материали, идеи за изобразителна дейност, приказки.

„Предимството е, че поставени в среда с многообразие от възможности, при този начин на работа родителите черпят идеи и ползват образователен ресурс, който специалистите им предлагат, систематизиран и подбран съобразно възрастта на децата. Обратната връзка по изпълнение на различните дейности е избор на родителите, които могат да качват продукти от дейността на децата, отговори на задачи и други, но само по желание. Директорите и учителите проучват и разпространяват информация за онлайн-инициативи като: детски приказки на Държавен куклен театър – Варна, онлайн включването на Регионална библиотека „Пенчо Славейков“ и др.“, разясни директорът на общинското образование.

С цел максимално обогатяване, разнообразие и активно движение на полезни материали за образователен електронен обмен е създадена група от специалисти от Ресурсен център, ЦСОП, психолози, Регионална библиотека, учители и родители с адрес: www.facebook.com/groups/.