Логопеди работят в електронна среда с децата на Варна

ВАРНА новини лого

Снимката е илюстративна.

В условията на извънредното положение ЦПЛР-ЛЦ-Варна, от 30 март т.г. премина към провеждане на логопедична работа (терапия и консултации) от разстояние в електронна среда чрез средствата на информационните и комуникационни технологии. Направено е проучване сред родителите на децата и учениците, обучаващи се в ЦПЛР-ЛЦ-Варна, относно нагласите, желанието и възможностите им да осигурят присъствията на децата и учениците на логопедични занятия в електронна среда.

Всички родители посрещат изключително позитивно възможността да продължи логопедичната работа с децата им в електронна среда. Тази готовност направи възможно стартирането на логопедичната работа от разстояние. Използват се различни комуникационни канали – платформата ZOOМ, Viber, Messnger, Classroom. Родителите подкрепят децата си в провеждането на логопедичните упражнения, дадени от логопеда, в домашна среда.Обратната връзка с родителите се осъществява чрез електронна анкета, поставена в сайта на ЦПЛР-ЛЦ-Варна: www.logoped-varna.com.