Лилия Христова: Кариерното ориентиране във Варна се провежда по интернет

ВАРНА новини лого

„Центърът за кариерно ориентиране – Варна продължава провеждането на групови обучения по кариерно ориентиране и индивидуално консултиране с ученици в дигитална среда, съобразно постъпилите заявки за групово кариерно ориентиране и индивидуално консултиране от ученици, родители и педагогически специалисти“, коментира директорът на образователната дирекция на общинатаЛилия Христова..

Груповото кариерно ориентиране се извършва чрез изпращане на информация по e-mail, според възрастовата група за часа на класа на директор, кл. ръководител, педагогически специалист– лекционни материали, презентации, упражнения, тестове, които да бъдат качвани в електронните платформи на училищата, създаване на Google form – попълване на упражнения по кариерно ориентиране в гугъл пространството с възможност за обратна връзка с кариерния консултант, използване на функционалностите на Google Classroom – при възможност от страна на учениците, създаване на YouTube канал, ползване на Националния портал по кариерно ориентиране, изключително полезен за попълване на тестове по кариерно ориентиране, интерактивни упражнения, информация за средни и висши училища и представяне на филми по кариерно ориентиране.

Индивидуално консултиране се извършва посредством, телефонна връзка, е-mail – изпращане на материали, онлайн видео чат /Facebook, Viber, Skype/, Google form – попълване на упражнения по кариерно ориентиране с възможност за обратна онлайн връзка с кариерния консултант.

Кариерните консултации са насочени към предоставяне на полезна информация и указване на помощ при избора на професия и/или профил при кандидатстване след седми клас, възможностите за продължаване на образованието във висше училище или започване на работа.

Кариерното консултиране и професионалното ориентиране на ученици по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „НОИР“ е възможно при заявка и създадена организация от страна на училищното ръководство от всички училищата включени в проекта.

Повече информация за дейностите на ЦПЛР-ЦКО-Варна можете да откриете на сайта на центъра – http://www.cko-varna.bg или във фейсбук страницата – https://www.facebook.com/CKOVarna/.