На 1 май 1917 г. е сформирана водохвърчилна станция „България“, във Варненското езеро

ВАРНА новини лого

Фридрихсхафен в екваторията на пристанището

На 20 април 1917 г., по примера на заявената авиационна техника за двете аеропланни отделения на Македонския фронт, се предлага в рамките на флотските доставки от Германия да бъдат закупени 12 нови водохвърчила, от които 4 едноместни водохвърчилни изтребителя от типа „Румплер“ 6В.1. Това предложение е одобрено от Министерския съвет на Царство България на 5 май с.г.

От немска страна заявката е удовлетворена, макар и непълно.

Във Водохвърчилна станция „България“ попадат модифицираните „Фридрихсхафен“ ФФ.33l и два изтребителя, които активно се използват за изпълнение на бойни и спомагателни задачи.
Първите напълно подготвени български морски авиатори се завръщат в Царство България на 25 април 1917 г., след като са завършили пълния курс на обучение. Качествата на българския летателен състав са високо оценени от обучаващите ги германски инструктори.

Към тази напълно подготвена група се придава и личен състав от летци, механици, наблюдатели, метеоролози и специалисти, завършили съкратени курсове за подготовка и обучение в Германия, за продължаване на стажа край Варна, използвайки практиката на германските си колеги.

След завършването на бързото разквартируване на състава, на 1 май 1917 г. на длъжността „началник на Водохвърчилна станция“ е назначен лейтенант Иван Михайлов.

По-късно за помощник-началник е назначен мичман I ранг Сава Иванов – също специализирал в Германия.

На двамата и на други български морски летци със заповед по действащата армия е присвоено звание „военен пилот-авиатор“.
След завръщането си от Германия инженер-механикът мичман II ранг Георги Ненов е назначен за технически началник.

С поверителна заповед № 1 от 29 май 1917 г. на началника на Черноморската част на Флота – капитан II ранг Рашко Русев Серафимов, за състава и задачите на отделните ѝ части, на Водохвърчилната станция с изправните 5 водохвърчила се вменява задължението:

1. Да носят разузнавателно-наблюдателна служба и да правят донесения в Щаба на Черноморската част.
2. Да атакуват неприятелски кораби, като се стремят да им нанесат чувствителни повреди и да попречат на действията им.
3. При среща с неприятелски водохвърчила да водят въздушен бой, като отделят водохвърчила за атакуване в морето на корабите станции, които придружават водохвърчилата.

ВАРНЕНЕЦ

Вижте още:

30 април 1891 г. – Кметът Михаил Колони забранява отглеждането на прасета в града