ЦПЛР – ОДК ще работи през юли и август с постоянните си групи

ВАРНА новини лого

ЦПЛР – Общински детски комплекс (Варна) работи в дистанционните си форми на обучение в дните от 13 до 16 април, по време на априлската ваканция, след което продължава през уикендите до отмяна на извънредното положение. Заниманията с децата са до два учебни часа на ден. За целта всеки родител на дете от школите на ОДК попълии декларация.

Школите, графиците на занятията и платформите, чрез които се извършва обучението, са публикувани на официалната уеб страница на ЦПЛР – ОДК  – www.odk-varna.com.

Родителите са информирани, че отказът от попълване на новата декларация и неучастието на децата в обучението в електронна среда не ги отписва от школите на ОДК и те не губят правата си.

Новата организация е съобразена с натовареността на учениците през седмицата с учебни занятия, както и с това, че вече стартира и оценяване на знанията на учениците, а престоят пред устройство за дълъг период от време би бил нездравословен.

ЦПЛР – Общински детски комплекс (Варна) ще работи през юли и август с постоянните си групи, като осигури и свободен достъп на деца и ученици от Варна. Ще бъде изготвен график на занятията по възрастов принцип и равнище на подготовка.

Психолозите-психотерапевти от Общинския център за психологична подкрепа към дирекция „Образование и младежки дейности”, консултират по телефон и онлайн ученици, родители и педагогически съветници. Изправена пред нови казуси, общността изпитва потребност от мнение на специалист, споделяне, подкрепа.

„Кризисната ситуация е възможност да се осмисли времето заедно, да се формират нови умения, да се стимулира креативността на възрастни и деца. Възрастните са провокирани да усъвършенстват както дигиталната си компетентност, така и емпатията и волевия самоконтрол. Все повече се изисква личен пример за справяне на родителите и прародителите“, коментира директорът на общинската образователна дирекция Лилия Христова.