„Кедрин“ и „сребърна риба“ са се продавали по улиците на Варна – 3 май 1916 г.

ВАРНА новини лого

Рибари се прибират след успешен нощен риболов

Една заповед на кмета Станчо Савов, публикувана във „Варненски общински вестник“ през 1916 г. дава много интересна информация за това, каква риба са си хапвали варненци тогава.

Признавам си, че и два вида, споменати в заповедта, не ги бях чувал до този момент – „кедрин“ и „сребърна риба“. Днес рибата „кедрин“ или както я наричат още „триигла бодливка“ се среща в езерата Атанасовско и Вая, язовир Узунгерен, защитени местности Пода и Ченгенескеле, но в онези години сигурно се е срещала и във Варненското езеро.

Интересна е и т.н. „сребърна риба“. Предполагам, че старите варненци са именували така някой представител на семейството на кефаловите риби, защото в противен случай, бихме могли да приемем, че в езерото е имало и „сребърни ароуани“.

Акваристите понякога наричат ароуаните „драконови риби“ заради техните блестящи, подобни на ризница люспи и заради чифта мустачки, с които приличат на описваните в азиатския фолклор дракони. Те отдавна са защитен вид и се срещат само на някои места в Азия и Южна Америка.

И след тази провокативна хипотеза, нека да видим какво гласяла заповедта на кмета Савов:

„Заповед № 142, гр. Варна – 3 Май 1916год.
От известно време на насам е констатирано, че продавачите на пресна риба, която разнасят с табли из улиците и площадите на гр. Варна, продават я много скъпо на гражданите, като некои даже са си служили и с неверни и непроверени теглилки

За да, се избегнат тия злоупотребявания и да може да се упражнява по-добър контрол от страна на санитарните административни власти в града, а така също и за запазването интереса на общината, която е направила разноски и е построила халите за да се продава в тех риба, затова въз основа решението на общинския съвет от 1 Май т. г. (протокол № 16.) и членове 65 в 66 от закона за градските общини заповедвам:

Строго се забранява риба с табли по улиците, площадите и др. места из града с изключение на рибата: кая, сребърна риба и „кедрин“, която може да се продава без обаче продавачите й да се спират по улиците и площадите.

На нарушителите ми на настоящата заповед ще се съставляват актове и наказват по чл. 72 от закона за градските общини, с глоба до 50 лв.
Изпълнението на настоящата ми заповед се възлага на общинските санитарни агенти и административните органи.“

ВАРНЕНЕЦ