Кметът Михаил Колони забранява късането на цветя и воденето на кучета в градските градини – 3 май 1891 г.

ВАРНА новини лого

Заповед № 114 е публикувана във „Варненски общински вестник“:

„Кметът на града Варна, като взех предъ вид, че мнозина от г. г. гражданите освен дето при влизането в градските градини си позволяват да късат цветя, водят със себе си и кучета, които тъпчат тревата и чупят цветята, на основание чл.88 от Закона за градските общини, постанових:

Ст.1 Влизането с кучета в Градските Общински градини и късанието на каквито и да е цветя запретявам.

СТ.2 Нарушителите на тоя ми Приказ, по надлежно съставени актове ще се подлагат на глобявание до 25 лв., съгласно Закона за градските общини.

СТ.3 Изпълнението на настоящия приказ възлагам на Градския градинар и Градско Общинските Санитарни пристави.
Кмет Михаил Колони“

ВАРНЕНЕЦ