3 май е Международен ден на Слънцето

Денят на лятното слънцестоене, най-дългият ден в годината, е обявен за Международен Ден на Слънцето. Денят на Слънцето се чества от 1995 г. с различни прояви по света. За да привлекат вниманието към възможностите за използване на възобновяемите източници на енергия Европейската част от Международната общност по слънчева енергетика (ISES-Europe), започвайки от 1994 година, на доброволна основа организира всяка година честването на 3 май като Ден на Слънцето.

През 1997 г. идеята бе подкрепена от могъщи европейски организации и от комисията на ЕО. През 1997 г. в България за първи път се чества Денят на слънцето, като градинско увеселение в Южния парк в София, по инициатива на Българската секция към Международното общество за Слънчева енергия. Слънцето е най-близката до Земята звезда, всички други са неизмеримо по-далеч от нас. Следващата най-близка до нас е звездата Проксима, която се намира на 4,22 светлинни години от нас и, за да стигнем до нея, движейки се със скоростта на светлината, ще са ни нужни цели 4 години.

За Земята Слънцето е незаменим, неизчерпаем и огромен източник на енергия. То дава светлина и топлина, необходими за флората и фауната, и формира най-важните свойства на земната атмосфера. За древните Слънцето е било божество, даряващо живота. Наричали са го с най-различни имена – египтяните Атон, гърците Хелиос, а римляните Сол. Изследването на Слънцето има огромно значение за Земята и представлява ключ за разбиране особеностите на далечните звезди, които не могат да се наблюдават толкова детайлно.