На 13 май приключва извънредното положение

ВАРНА новини лого

Извънредното положение няма да бъде удължавано след 13 май, заяви на извънреден брифинг финансовият министър Владислав Горанов. Мерките за ограничаване на коронавируса и щетите от него обаче ще останат поне още 2 месеца.

„Разгледахме перспективата за удължаване и се обединихме около мнението, че няма смисъл“, посочи той.

„Искаме да запазим всички мерки, които имат съществено отражение върху икономическия живот“, добави Горанов.

„Преминаваме към действия, свързани с постепенно възстановяване на социално-икономическия живот“, каза финансовият министър.

Здравният министър Кирил Ананиев каза, че в закона ще има промени за карантината на заразоносители и контактни лица, дошли от чужбина. Главният санитарен здравен инспектор ще дава насоки как да се действа в условията на COVID-19 по места в страната.

„Министърът на здравеопазването с наредба ще може да определи условията и реда за задължителна изолация на лицата, болни от заразни болести, на заразоносителите, карантина на контактните с тях лица и на лицата, които са влезли на територията на страната от други държави. Той ще получи правомощия по предложение на главния държавен инспектор да обяви със заповед извънредна епидемична обстановка като предвиди и съответните извънредни противопепидемични мерки на територията на страната или на отделни региони на страната с цел защита живота и здравето на българските граждани“, каза той.

По думите му друга промяна ще даде възможност с акт на министъра на здравеопазването голяма част от мерките, които се провеждат да продължат да действат и след отмяната на извънредното положение.

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов коментира, че ще се промени и Административно-процесуалния кодекс. „Разделя се характеристиката на актовете, които издава здравният министър. Административният съд ще разглежда постъпилите жалби срещу тези актове, каза той. Обжалването ще е на две инстанции, а не на една, както са предлагали административните магистрати“, допълни той.