Присъединяването на частните имоти към общинския водопровод във Варна – 4 май 1911 г.

ВАРНА новини лого

Рекламата е публикувана във вестник "Извесник"

През 1909 г. Иван Церов полага основния камък по каптажа на варненския водопровод. Ето какво разказва вестник „Варненски новини“ в броя си под № 403 от 9 август 1914 г. за „водоснабдителната система в града“: „Сега гр. Варна има нов модерен водопровод, който се започна през август 1909 г. и се завърши в края на 1911 г. Водопроводът е около 95 километра, направен с чугунени тръби с налягане от 4 до 8 атмосфери. Водата се залавя чрез една галерия, дълга 17 метра с 6,70 м. широчина и 1,20 м. Височина“. След завършването на новия водопровод започнало присъединяването на домакинствата.

Как се случвало това, можем да разберем от публикуваното във “Варненски общински вестник“ Обявление № 7954:

„ Гр. Варна, 4 май

Варненското Градско Общинско Управление обявява на интересуващите се за знание, че за направата на частни в домовете на варненските граждани от новстроящия се градски водорпровод се явиха много кандидати, които не се знае дали отбират или не от работата.

Понеже частните инсталации, свързани с градската водопроводна, понасят от водното налягане удари, каквито има и които са доста големи до 10 атмосфери, то частните инсталации требва да бъдат тъй здрави, че да могат да издържат на водно налегане до 15 атмосфери.

За това на монтьорите, които желаят да извършват частни водоинсталации, ще се даде писмено разрешение от Общината и то само на ония, които представят свидетелства за техната компетентност издадено от Търговската камара.

Общинското управление ще контролира чрез своя технически персонал по водоснабдяването на града, извършените работи от допустнатите монтьори, ще изпитват с помпа направените от тех инсталации и ако, при тия ревизии, се окажат некои съществени недостатъци в извършените инсталации, Общината ще забранява на такива монтьори да работят повече по частните инсталации в града.

Строго се забранява на ония монтьори, които, след издаването на настоящето обявление, си позволят да извършват частни инсталации преди да са представили исканото свидетелство и преди да имат писмено разрешение от Общината или да изкопават преждевремено ями в улиците, или не спазват реда определен от Общ. Управление, или най-после си позволят сами да продупчват водопроводните тръби.

Продупчването ще става само от градския монтьор.

Нарушенията по настоящето ще се констатират с актове от чиновниците в отделението по водоснабдяването на града.

Виновните ще се глобят, за всеки случай с глоба до 25 лева, съгласно заповедта ми от днес под №320.

Кмет: Ив. Церов; Секретар: М. Петков“

ВАРНЕНЕЦ