Варненският зоопарк показва онлайн новите си обитатели (ВИДЕО)

ВАРНА новини лого

Първите излюпени патенца вече се подготвят да се върнат при езерата заедно с майка си, а бялото камилче се радва на пролетното слънце. На тези и други животни могат да се радват деца и възрастни със споделените видеа на Варненският зоопарк във фейсбук.

https://www.facebook.com/ZooVarna/videos/1570562723110279/?__tn__=kCH-R&eid=ARA-tJEWtYdSUAau0-Spae4kpYc1Pmr-cM-SmnmnFYnMADNYputqtfoQe0KNNUAXVt70QIgZ8kVmZUaD&hc_ref=ARRfHm6StVTLSyKnuUClRpDUNYeEGYEaevf8GwcUgfeXZX8sluPwWjQtIJm_EmeVlaI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCnIx4B4j54n0zRgmCKZqOXylvFbsr_gk3wGks_WZl6fWCSSWKhcaTQ58-UIrXDaRGLdVTro8Qnn0pjveI0aJ4Hcfd4Hl901-ltX19XbmCCTkL39gupJLm-tiowWGinmosgKqWPZKYNTuu148Ut05-t9YPpemyLpevy2uXe5mHst72vzuS6FM2HRbJvM42pR-JYAesEl8a1ko0FpJgYrGu3B2aRZNRtHQ3LKdWWy6gPFlMEQ4V1rf3W-ZP19GfEal6TINej7DESFcTUpWZXqTEZr-wSl8HUkhHUF0Sd2dkbiQSnHIaVpBl61S8TASOrWtMM6e-7Sp4BsNlb99pZkrN_WuoTUpqwJDLr26qwBFuQ1mVPtYFWuofMaKFb_A

https://www.facebook.com/ZooVarna/videos/234601461311675/?__tn__=kCH-R&eid=ARA-tJEWtYdSUAau0-Spae4kpYc1Pmr-cM-SmnmnFYnMADNYputqtfoQe0KNNUAXVt70QIgZ8kVmZUaD&hc_ref=ARRfHm6StVTLSyKnuUClRpDUNYeEGYEaevf8GwcUgfeXZX8sluPwWjQtIJm_EmeVlaI&fref=nf&__xts__[0]=68.ARCnIx4B4j54n0zRgmCKZqOXylvFbsr_gk3wGks_WZl6fWCSSWKhcaTQ58-UIrXDaRGLdVTro8Qnn0pjveI0aJ4Hcfd4Hl901-ltX19XbmCCTkL39gupJLm-tiowWGinmosgKqWPZKYNTuu148Ut05-t9YPpemyLpevy2uXe5mHst72vzuS6FM2HRbJvM42pR-JYAesEl8a1ko0FpJgYrGu3B2aRZNRtHQ3LKdWWy6gPFlMEQ4V1rf3W-ZP19GfEal6TINej7DESFcTUpWZXqTEZr-wSl8HUkhHUF0Sd2dkbiQSnHIaVpBl61S8TASOrWtMM6e-7Sp4BsNlb99pZkrN_WuoTUpqwJDLr26qwBFuQ1mVPtYFWuofMaKFb_A