Вземат мерки за защита от горски пожари в Кюстендил

ВАРНА новини лого

РДГ – Кюстендил изготви Регионална програма за защита на горските територии от пожари през 2020 година, съобщиха от Изпълнителна агенция по горите.

В програмата са определени мерките и мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и задълженията на всички лица имащи отношение към опазването на горите.

Трите специализирани групи от служители в Дирекцията, в офисите Кюстендил, Перник и Дупница са оборудвани с необходимия инвентар и са в готовност да реагират при възникване на пожар.

До момента РДГ – Кюстендил съвместно с РД ПБЗН – Кюстендил и РДПБЗН – Перник са извършили 23 проверки – 12 в област Кюстендил и 11 в област Перник за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари през 2020 година. Проверени са и собствениците на недържавни горски територии с площ над 50 ха.

От тях най – голям е делът на общините собственици на гори. В общините е създадена организация за превенция и потушаване на горски пожари. 15 са доброволните формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации – 9 в област Кюстендил и 6 в област Перник. Противопожарните депа са оборудвани с инвентар, съгласно изискванията. Определена е техниката, която може да се използва за потушаване на големи пожари.

Статистиката на възникналите на територията на РДГ- Кюстендил горки пожари през последните 10 години показва, че от общо 394 пожара 303 са възникнали вследствие небрежно и безотговорно боравене с открит огън, за 65 причините са неизвестни, 14 са естествени, главно от мълнии и един е умишлен.

От началото на годината на територията на РДГ- Кюстендил са регистрирани 7 пожара, обхванали 315 дка горски територии. За сравнение през 2019 г. за същият период те са били 31, а опожарената площ 1713 дка. Десетки са потушените от служители запалвания в земеделски земи и е предотвратено навлизането на огъня в горите.