Ето кои са номинираните за награда „Варна“ в сферата на науката и на висшето образование

ВАРНА новини лого

Трима изтъкнати професори и четири научни колектива са номинирани за награда „Варна“ за 2020 г. в сферата на науката и на висшето образование. Техните имена бяха одобрени от експертна комисия, оглавявана от председателя на ПК „Наука и образование“ доц. Антоанета Цветкова.

Награда “Варна” се присъжда ежегодно по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Връчва се на преподаватели, учени, научни колективи от висшите училища и научно-изследователските институти на територията на община Варна за значими постижения в научната и преподавателската им дейност.

Номинирани за награда „Варна” тази година са:

I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Няма номинации

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай Великов, в партньорство с международен колектив с координатор SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания – за научния труд „Образователен проект по програма Еразъм +, трансфер на иновации“. Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.

II. ПРИРОДНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р Радослав Радев, д.м. – за цялостен принос в научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът по донорство и трансплантации към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов д.м. – за изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.

III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – за създаване на учебен модул „Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза“ и за издадената му книга „Обща теория на криминалистиката“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер – за проект „Черноморска академия за сигурност“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.

IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – за научно-изследователски труд „Inductors and transformers for power electronics“. Предложение от Технически университет – Варна.

КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов – за проект на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“ и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“.