Зелените стимули могат да възстановят световната икономика и климата

ВАРНА новини лого

Зелените пакети от стимули за възстановяване на икономиката около кризата с новия коронавирус ще възстановят световната икономика и ще изведат света на пътя за справяне със срива на климата, но времето изтича за осъществяването на необходимите промени. Това е показал нов анализ, съобщава „Гардиън“.

Проектите, които намаляват емисиите на парникови газове, както и стимулирането на икономическия растеж, дават по-висока възвръщаемост на държавните разходи в краткосрочен и дългосрочен план в сравнение с конвенционалните стимулиращи разходи, е установило проучването на Оксфордския университет.

Много от проектите, които биха могли да създадат нови работни места в Обединеното кралство, са „в готовност да бъдат задействани“, отговарят на изискванията за социално дистанциране и могат да бъдат започнати бързо, изтъква Камерън Хепбърн, директор на Смит училище по предприемачество и околна среда към Оксфордския университет и водещ автор на изследването.

Той посочи програми за енергийна ефективност във Великобритания, изграждането на мрежи за зареждане на електрически превозни средства, препроектирането на пътища за повече използване на велосипеди, защита от наводнения и засаждане на дървета. „Всички те се нуждаят от широкомащабно прилагане, предлагат работа с ниска до умерена квалификация и ще имат ползи по отношение на климатичните промени, както и за стимулиране на икономиката“, настоя той.

Изследването на Оксфордския университет е сравнило зелените проекти за стимулиране с традиционните стимули, като мерките, предприети след глобалната финансова криза през 2008 г., и е установило, че зелените проекти създават повече работни места, осигуряват по-висока краткосрочна възвръщаемост на един паунд, изразходван от правителството, и водят до дългосрочно намаляване на разходите, посочва news.bg.

Изграждането на чиста енергийна инфраструктура е един пример, който генерира два пъти повече работни места за един паунд държавни разходи в сравнение с проектите за изкопаеми горива по целия свят. Други включват разширяване на широколентовия интернет, така че повече хора да могат да работят от вкъщи.

„Справянето с климатичните промени има отговор на нашите икономически проблеми“, посочва проф. Хепбърн пред „Гардиън“. В своите пакети от стимули след финансовата криза през 2008 г. правителствата до голяма степен не успяха да се възползват от потенциала за намаляване на въглеродните емисии на своите разходи, отчасти защото липсваха подготвени за осъществяване инициативи.

Този път страните вече имат ангажименти за намаляване на емисиите в рамките на Парижкото споразумение за климата, така че съществува рамка, която да изисква от тях да вземат предвид въглеродните емисии, както и по-добрата осведоменост за икономическите ползи от възобновяемата енергия, електрическите превозни средства и други чисти технологии. „Смятам, че този път има по-голям шанс за зелено възстановяване“, увери професорът.

Констатациите от проучването, публикувано в Oxford Review of Economic Policy, дават академична подкрепа на призивите за „зелено възстановяване“, направени от водещи експерти на фона на кризата с новия коронавирус (COVID-19).