Община Ветрино отмени част от противоепидемичните мерки

ВАРНА новини лого

Община Ветрино разреши посещенията на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници при спазване на противоепидемични мерки. Това става ясно от кметска заповед, публикувана във фейсбук страницата на общината.

Масите на заведенията трябва да бъдат разположени по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство, а обслужващият персонал ще носи защитни маски за лице.

Повърхностите на масите и столовете ще се дезинфектират след всеки посетител, а във всяко заведение ще се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти за ползване от посетителите.

От заповедта става ясно, че се разрешават още шофьорскиге курсове и упражняването на индивидуален спорт на открито, но при спазване на противоепидемични мерки.

Кметовете на населените места и органите на МВР ще оказват пълно съдействие като създадат организация за контрола по изпълнението на заповедта.

ВАРНА новини