ПГСС „Свети Георги Победоносец“ – гр. Суворово отбеляза патронния си празник онлайн (ВИДЕО)

ВАРНА новини лого

6 май – Гергьовден! ПГСС „Св. Георги Победоносец“ гр. Суворово  празнува своя патронен празник.

Едно професионално училище с над 90-годишно възходящо развитие пише своята история и чертае своето бъдеще.

Училище, което е сертифицирано по стандарт ISO 9001 : 2008 и ISO 9001 : 2015 и притежава сертификат за управление на качеството. Училище, което притежава Харта за мобилност  по програма „Еразъм +“ и е класирано на първо място в България, при спечелването й. Училище, което печели ежегодно проекти по европейски програми за насърчаване и изграждане на нови умения и компетентности, насочени към резултатите от обучението, като програма „Еразъм +“, а преди нея – по програма „Леонардо да Винчи“.

Учениците участват в регионални, национални и международни състезания и конкурси, постигат  високи резултати. Печелят призови места и награди от участието им в национални университетски олимпиади по изучаваните професии, организирани от ИУ – Варна, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, Русенски  университет „Ангел Кънчев“. От завършващите 28 ученици през тази учебна година, вече 11 от тях са приети във висши учебни заведения, предварителен прием, като двама от учениците са спечелили и платена такса за обучение през първата университетска година.

По стечение на обстоятелствата празникът се осъществява в електронна среда, но много настроение и ентусиазъм са изпълнили сърцата на педагогическия колектив и възпитаниците на училището.

Проведени са редица инициативи в чест на патронния празник на училището в продължение на седмица – иновативен лагер с ученици от 11 клас, като за финалните проектни предложения на учениците е изготвен видео клип.  Обявен е и се провежда тематичен конкурс за ученици „Гергьовден“ за най-добри автентични снимки и клипове, отразяващи празника, резултатите от който ще бъдат обявени до дни. Много ученици изготвили видеа, свързани с изучаваните професии. Акцент на празника са официалното видео послание с поздрав от директора на гимназията инж. Марияна Великова. Свое послание с прекрасните стихове на Веселин Ханчев „Земя и небе“ отправят и учениците към учителите, участвайки активно във всички изготвени видеа, посветени на празника. Празнични поздравления са публикувани в официалната страница на училището във Фейсбук, в сайта на училището, във виртуалната класна стая, в образователната платформа MOODLE.

В навечерието на празника новинарският сайт „ВАРНА новини“ публикува статия за инициативата на ПГСС „Заедно срещу COVID-19”, която стартира още в първия ден на извънредното положение и за цялостната интелигентна кампания по темата, която провежда училището.

Рекламно-информационният вестник „Земеделска техника“ в празнично издание публикува статия с акцент върху развитието и успехите на ПГСС „Св. Георги Победоносец“.

Поздравителни адреси, сред които лично от Председателя на комисия по образованието и науката г-жа Милена Дамянова, от Председателя на СБУ г-жа Д-р ик. н. Янка Такева, от Началника на РУО-Варна г-жа д. и. Венцеслава Генова, от кмета на община Суворово г-н Данаил Йорданов, от Програмния директор на ЦМДТ г-жа Теодора Крумова и регионалния координатор г-жа Жанна Василева, от експерти от МОН и МЗХ, колеги, предадени на колектива чрез директора във видео връзка с колеги и ученици, посветена на празника, благодарствени писма от родители, картички, поздравления, подаръци, послания… Заслужено признание за директора и педагогическия колектив, за техния висок професионализъм и компетентност, за тяхната отдаденост, добронамереност, неуморна грижа и обич към всеки ученик.

             

ПГСС „Св. Георги Победоносец“ активно участва в осъществяването на обучение от разстояние в условията на обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, свързано с разпространението на COVID-19, като организира и провежда учебно-възпитателен процес в образователна платформа MOODLЕ, която училището използва от 2018/2019 учебна година и като хранилище – виртуална библиотека с учебни материали в подкрепа подготовката на учениците, която е с постоянен достъп за ученици и учители. Педагогическите кадри на училището прилагат  компетентностен подход и използват интерактивни методи на преподаване, съобразени с интересите на учениците и потребността им от личностно развитие, което води до повишаване на мотивацията на учениците за учене, активното им участие  в учебния процес, включително във виртуални класни стаи и в извънкласни дейности в електронна среда, до формирането на европейски възпитани млади хора.

Иновациите в ПГСС „Св. Георги Победоносец“ са ежедневие.  Изградено е телевизионно студио. Създаден е медиен клуб, който реализира своя продукция и успешно се развива.

Изграден е екип за създаване на образователни ресурси, използвайки VR технология – ученици, под ръководството на учителите създават ресурси пряко свързани с изучаваните специалности в 360 градусова среда по професиите, които се изучават в училището. Учениците имат идея да разработят темите за държавните изпити по практика и да ги използват за още по-ефективна подготовка на зрелостниците.

Разработени и внедрени от ученици са система за предотвратяване на ПТП и система за превенция на ПТП при челен сблъсък, представени на министъра на труда и социалната политика и на екипа на Тръст за социална алтернатива, гр. София, на министъра на образованието и науката при гостуването му в гимназията. По време на организираната от училището представителна изява „Креативни решения и идеи“ – и на заместник-областния управител на област Варна, на началника на Пътна полиция при МВР Варна, кмета на гр. Суворово, представители на общински съвет в града, гости от общината, пред обществеността.