С кметска заповед в Община Вълчи дол се отменят част от противоепидемичните мерки

ВАРНА новини лого

Община Вълчи дол отменя част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19. Това става ясно от кметска заповед, публикувана на сайта на общината. 

Ще бъдат разрешени посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване противоепидемични мерки.

Масите ще бъдат разположени по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство. Обслужващият персонал ще носи защитна маска.

Повърхностите на масите и столовете ще се дезинфектират след всеки посетител, а във всяко заведение ще се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти за ползване от посетителите. Тоалетните в заведенията също ще се дезинфекцират на всеки час.

Разрешават се и индивидуалните спортове на открито при спазване на дистанция минимум 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички общовалидни противоепидемични мерки.

При мерки са сигурност са позволени са и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Цялата заповед можете да видите тук