България отпуска 860 568 лева на международни организации за борба с COVID-19

ВАРНА новини лого

Министерският съвет отпусна 860 568 лева на международни организации с водеща роля в борбата срещу COVID-19.

Сред тях са Международният комитет на Червения кръст, Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси, УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците.

Официалната помощ за развитие, която България е длъжна да отпуска като член на ЕС, за развиващите се страни и най-уязвимите социални групи, сега е пренасочена за борба с пандемията.