Български учени участват в мултидисциплинарен проект за миграцията на птиците през Европа

ВАРНА новини лого

Учени от Българската академия на науките участват в мултидисциплинарен проект, проследяващ миграцията на птиците през Европа, съобщи пресцентърът на БАН.

Институтът за биоразнообразие и екосистемни изследвания при Българската академия на науките е член на Европейска мрежа за радарно наблюдение на движението на животните (ENRAM: http://www.enram.eu/). Това е изследователска мрежа, чиито дейности бяха финансирани по програма COST (Европейско сътрудничество в науката и технологиите) от октомври 2013 г. до октомври 2017 г. Проф. Павел Зехтинджиев и Боя Мичев от ИБЕИ-БАН, заедно с изследователи от цяла Европа и широк спектър от експерти – включително екология, биогеография, орнитология, ентомология, метеорология, математика и инженерство, обединиха сили в тази област на аероекологията за постигане на дистанционно наблюдение на миграцията на животните за първи път в рамките на много държави.

По този начин вече съществуващите усилия за наблюдение и прогнозиране на моделите на движение на животните могат да бъдат координирани и разширени до континентален мащаб.

Чрез създаването на тази координирана мрежа от учени и мултидисциплинарен подход ENRAM затвърди водещата позиция на Европа в използването на радари за проучвания на движението на животните, като тази област на науката направи голяма стъпка напред.

Резултатът от този мултидисциплинарен научноизследователски проект доведе до публикуването на първата картина на миграцията на птиците през целия европейски континент както и пространствената и времева динамика на този процес.