Община Белослав е втора по прозрачност в страната

ВАРНА новини лого

Община Белослав за втори път е на престижната II-ра позиция в рейтинга на активната прозрачност на „Програма достъп до информация“ за 2020 година. Това обявиха от общината в своята фейсбук страница.

В рейтинга на българските общини с общ сбор от 95,4 точки, Община Белослав е оценена на II-ро място сред 265 институции в страната и с най-висок рейтинг по прозрачност между 12-те общини във Варненска област.

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

От „Програма достъп до информация“ са публикували резултатите от ежегодния рейтинг на активната прозрачност. Нивото на прозрачност през 2020 г. е оценявано с точки по 109 индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините и 95 индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни разпоредители с бюджет.

През годините общината винаги е заемала престижни челни позиции за своите активни действия за прозрачно и открито управление.