Разрешиха дистанционната подготовка за моряци

Разрешава се провеждането на дистанционни курсове за придобиване на правоспособности и курсове за специална и допълнителна подготовка на морски лица. Това става ясно от заповед, издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ к.д.п. Живко Петров.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на главния секретар на ИА „Морска администрация“.