С кметски заповеди в Община Аврен се отменят част от противоепидемичните мерки

ВАРНА новини лого

Община Аврен отменя част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19. Това става ясно от две кметски заповеди, публикувани на сайта на общината.

Ще бъдат разрешени посещенията на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване противоепидемични мерки.

Масите ще бъдат разположени по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 1,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или на едно семейство. Обслужващият персонал ще носи защитна маска.

Повърхностите на масите и столовете ще се дезинфектират след всеки посетител, а във всяко заведение ще се поставят на видни места диспенсери с дезинфектанти за ползване от посетителите. Тоалетните в заведенията също ще се дезинфекцират на всеки час.

Разрешават се и индивидуалните спортове на открито при спазване на дистанция минимум 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички общовалидни противоепидемични мерки.

При мерки са сигурност са позволени са и посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти.

Допускат се посещения на туристически обекти и на обособени места с паркова среда извън населените места на територията на община Аврен при спазване на противоепидемичните мерки.

Целите заповеди можете да видите тук:

Заповед №421 от 05.05.2020 г.

Заповед №420 от 05.05.2020 г.