Във Варна са готови за външното оценяване

ВАРНА новини лого

„Системата е в готовност да реагира и да изпълни всяко решение, което се вземе на държавно ниво в областта на образованието. Учебната година в област Варна върви спокойно. Отдавна преодоляхме възникналите технически проблеми и липсата на крайни устройства. Едничкото нещо, което ме притеснява, е, че умората започна да притиска всички – и учители, и ученици, и родители.“ Това споделя пред „Аз-буки“ началникът на Регионалното управление на образованието във Варна д-р Венцеслава Генова.

В областта всички училища работят на 100% в електронна среда. Но има училища, в които онлайн образователният процес не е на 100%. В този случай се раздават материали, по които децата се подготвят вкъщи.

Във Варненска област училищата са 124. В тях се обучават 49 896 ученици. Д-р Генова е категорична – системата е готова за всички национални изпити, във всеки един момент. „Организационно и технически, както и ресурсно сме осигурили провеждането на външните оценявания – IV, VII, X клас, и държавните зрелостни изпити – казва тя. – Готови сме да изпълним всяко решение.“

Кампанията за прием за I клас за учебната 2020/2021 г. започва на 2 юни, а записването след първия етап на класиране приключва на 9 юни. Община Варна е подготвена да започне прием на документите по електронен път. Според Венцеслава Генова случаите на подаването на документи не по електронен път, а на ръка ще бъдат изключение. Системата вече е проверена как работи. Тя допълва, че в областта нещата стоят по същия начин, дори по-лесно, защото няма чак толкова много начални и средни училища.

За новата учебна година системата на образование във Варненско очаква випуск от около 4000 първолаци. Приблизително такъв е броят за последните години. Разбира се, числата са относителни, зависят много от вътрешната и външната миграция. Към третия етап на класиране се включва и Механизмът за обхват както за първолаците, така и за завършилите VII клас.

„В нашата област практиката е нито един ученик да не остане извън системата нито за I, нито за VIII клас – категорична е началникът на РУО. – Отдавна работим по Механиз-ма за обхват.

Изградили сме и вече е проиграна схемата за съвместна работа с кметовете и кметските наместници за обхвата на децата“, допълва Генова.

В област Варна има 3 обединени училища. Те са установили трайно партньорство с общообразователни и с професионални гимназии. „Затова нямаме допълнително разработен план-прием за завършилите X клас. Имаме достатъчно свободни места за единадесетокласници в училищата.

Важната задача е да убедим младите хора и техните семейства, че завършването на пълния курс на обучение дава далече по-големи перспективи за реализация на пазара на труда и в живота въобще“, заключава Венцеслава Генова.

Press.azbuki.bg