ОБЯВА за свикване на Годишно Общо събрание на ЗК „Слънчево- Припек“94

ВАРНА новини лого

Свикване на Годишно Общо събрание на ЗК „Слънчево- Припек“94
на 23.05.2020г. (събота), от 9.00 ч., в Читалище „Учител“ с.Слънчево

Дневен ред:

1.Внасяне промени в устава на Кооперацията .
2.Изключване на член-кооператори.
3.Намаляване на броя на членовете на УС и освобождаване на членове на УС от задълженията им.
4.Избор на членове КС.
5.Приемане на ГФО за 2019г.
6.Освобождаване от отговорност членовете на УС и КС за 2019г.