Търг за отдаване под наем на бюфета в Морската градина – 8 май 1923 г.

ВАРНА новини лого

Идеята да се създаде градина край морския бряг за обществено ползване възниква 1862 г. при кметуването на мюлязим Халил ефенди. Заградени са 10 декара земя с плет от тръни, по-късно каменен зид, между сегашното Морско казино и Планетариума. През следващите 20 години създаден първият кът от днешната красива Морска градина. При кметуването на Кръстьо Мирски 1888 г. са засадени първите 130 дръвчета.

В началото било построено и кафене-бюфет от колове, покрито със слама.

„В тогавашната морска градина свиреха чешки арфонистки. Тя представляваше малко пространство с трънлив плет. В тая градина се продаваше бира на руските офицери, които бяха постоянни посетители…“, пише проф. Цани Календжиев, а Александър Дякович допълва: “Цялата градина беше сбутана в един кът, насадена без план, с малка барака, служеща за бюфет и пред него насаден чемшир, по средата шадраванче, бликащо из купчина сталактити. По пътеката около шадраванчето имаше малки масички и сламени столчета, гдето мъже и жени идваха и дишаха чист морски въздух“.

Най-близка до сегашната ни представа за градината е препоръката на д-р Басанович от 12 март 1902 г.: „Да се разшири Приморската градина до Евксиноградското шосе….(сегашния Детски кът) . Да се увеличат дърветата. Да се построи хубав павильон за музика. Да се определи място за тенис. Да се построи голямо казино с всички удобства. Да се поставят повече пейки.“

До построяването на Морското казино, чието строителство започва през 1926 г. по проект на арх. Желязко Богданов, Общината отдавала бюфета в градината под наем.

Как ставало това, научаваме от публикуваното на 8 май 1923 г. във „Варненски общински вестник“ – Обявление № 14819:

„В дoпълнeниe обявление № 13863 от 28 април т. г. публикувано в дъpжaвния вестник брой 26 от 4 май т. г. обявява, че на 14 тoгo до 10 часа в помещението на Варненското Oкpъжнo Финансово Управление, ще се произведе нов тъpг c тайна конкуренция — отдаване под наем бюфета при Гp. Общ. Морска Градина „Сан Cтeфaнcкa Бългapия“ за време от 1 април 1923 година до 31 март 1926 година (три години).

Oфepиpaнeтo ще става вapxy наемната годишна цeнa от 342 802 лева предложена от Г. Михайлов от гp. Варна, като ако на тоя тъpг не се получи по висока наемна цена, то търга ще се възлoжи въpxy него.

Залог се изисква 10 % в банково удостоверение и документи, cъглacно „Зaкoнa за бюджета, oтчeтнocтa и предприятията“.

Tръжните книжа са на разположение всяко присъствено време в общината, а в деня на търга при тpъжнaтa комисия. Председател: Г. Ангелов. Секретар: x. K. Иванов.“

ВАРНЕНЕЦ