Върховният съд потвърди избора на Иван Портних за кмет на Варна

ВАРНА новини лого

Върховният административен съд (ВАС) потвърди обявяването от Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна на Иван Портних за избран за кмет на община Варна.

Производството бе образувано по касационна жалба от кандидатa за кмет Светлазар Николов. Неоснователни са доводите на касатора, че протоколи от секционни избирателни комисии са съдържали редица поправки и корекции, както и отношение на вида на избирателните бюлетини, на чиито гръб е имало индигирана ивица, която при гласуване е оставяла белези по друга бюлетина под нея, която впоследствие е била отчитана от съответната СИК като недействителна именно въз основа на това обстоятелство.

Основателно е да се смята, че Административният съд във Варна е допуснал съществени нарушения на съдопроизводствените правила като е ограничил правото на жалбоподателя да представя доказателства. Обсъден и е приет за неоснователен довода за допуснати нарушения на изборния процес от членовете на СИК, изразяващо се в незаконосъобразно увеличаване на изборния ден извън законоустановените срокове от 07,00 до 20,00 часа, се посочва в мотивите на ВАС.

Върховният административен съд потвърди обявяването от ОИК-Варна на Петя Проданова за избрана за кмет на район „Приморски“. Производството бе образувано по две касационни жалби, подадени от Надка Йонова, в качеството й на регистриран кандидат за кмет на район „Приморски“ на Община Варна, издигнат от Коалиция „Ние, Гражданите“. Правилно Административният съд във Варна е приел за недоказано твърдението, че във всички 118 секции са допуснати да гласуват лица, които не са част от списъка.

Обосновано съдът е обсъдил като недоказано и твърдението в жалбата, че на застъпниците, присъствали по време на преброяването, не е осигурена нормална видимост, мотивират се върховните магистрати. Освен това те не намират опора в отчетените от изборите резултати соченото нарушение, че е била налице индигирана черна ивица на гърба на бюлетината, която може да остави отпечатък върху долната бюлетина при натиск по време на гласуването.

Потвърдено е и решението на ОИК-Варна за обявяване за избрани на 51 общински съветници от Общинския съвет и оставя в сила решение на Административен съд – Варна от декември м. г. Производството бе образувано по касационна жалба от Светлозар Николов, кандидат за общински съветник от коалиция „Ние, гражданите“. За неоснователни като недоказани са приети доводите на жалбоподателя, че преброяването на гласовете във всички 405 секции е в нарушение на Изборния кодекс, тъй като нито един от разпитаните повече от 20 свидетели не твърди за подмяна на бюлетини от избирателната кутия с други. Не са доказани и нарушения при начина на отваряне на изборните кутии.

Решенията и по трите казуса са окончателни.

Dnews.bg