Бизнесът предлага само държавата да плаща на неработещите

ВАРНА новини лого

Асоциацията на индустриалния капитал е внесла в правната комисия на парламента становище, с което предлага мярката за запазване на работни места, известна като 60/40, да се трансформира 60/0. Това означава държавата да поема 60% от заплатите и осигуровките на работника, излязъл в неплатен отпуск заради кризата с коронавируса, а работодателят да н ему дължи нищо. Същевременно се предлага 60.процентният дял на държавата да се увеличи.

„Никъде по света, освен в България, не се дължи 100% компенсация в такива случаи. Заплащането на равни възнаграждения на неработещи и работещи е нонсенс, несправедливо е спрямо работещите и е невъзможно да се осъществи в повечето случаи“, пише асоциацията и се мотивира с факта, че три дни преди края на извънредното положение са усвоени едва 1.22% от предвидените за целта 1 млрд. лв.

По данни на асоциацията плащането от държавата в размер на 60% е силно занижено спрямо Австрия (90%, 85%, 80%), Великобритания (80%), Швейцария (80%), Словения (80%), Дания (75%), Латвия (75%), Канада (75%), Кипър (70%), Румъния (75%).