Кметът Златан Бръчков предприема мерки за събиране на дължимите към Общината такси – 10 май 1922 г.

ВАРНА новини лого

Златан Бръчков е избран за кмет на Варна на 25 април 1922 г. По време на неговия мандат се обръща внимание на план за топли морски бани, попълването на общинската каса, намаляване на цените на основни хранителни продукти.

Сред инициаторите е на възобновяването на строежа на нова театрална сграда.

На 23 октомври 1922 г. след като 12 съветници от БРП (комунистическата партия) напускат общинския съвет и предвид напусналите по-рано шестима, съвета се разпада и с това приключва мандата на Бръчков.

Една публикация във „Варненски общински вестник“ ни дава представа какви мерки е предприел новият кмет за попълване на общинската каса:

Обява № 10209, гр.Варна, 10 май 1922 год.

Обявява се на г.г. Гражданите, че вследствие на затрудненото финансово положение на общината, явява се нужда, щото всички нейни приходи да се събират своевременно.

Привичка, обаче е станало, щото гражданите да закъсняват твърде много с издължаването към общината, а със това затрудняват функционирането на последната.

За да се облекчи това нейно положение, поканвам г. г. гражданите, които дължат на общината, за електричество, да се издължат обезателно най-късно до 20-того този месец.

При това, нека се има предвид, че на неиздължилите се след посочената дата, безусловно ще се спира тока.

За напред плащанията за електричество ще става за всеки изтекъл месец, най-късно до 15 число на следующия месец, инак ще се спира даването на електричество.“

ВАРНЕНЕЦ