На 10 май Църквата почита: Неделя след Пасха ­на Разслабления. Св. ап. Симон Зилот

ВАРНА новини лого

Кратък откъс от „Жития на светиите“, под редакцията на Партений, епископ Левкийски и архимандрит д-р Атанасий (Бончев), Синодално издателство, София, 1991 година:

„Св. апостол Симон Зилот се нарича още Кананит (Мат. 10:4; Марк 3:18), понеже произхождал от град Кана Галилейска. На сватбеното угощение на Симон между поканените били и Иисус Христос, пречистата Му майка и учениците Му.

Тук Спасителят направил първото Си чудо, като превърнал пет делви вода във вино (Йоан 2:1-11). Вероятно Симон произлизал от твърде бедно семейство, та дори на такъв семеен празник – на неговата сватба – нямало достатъчно вино за гостите.

Умолително погледнала Иисусовата майка към своя Син и казала: „Вино нямат…“. Симон се наричал Зилот (Лука 6:15; Деян. ап. 1:13), което значи ревнител, понеже бил пламенен привърженик и ревнител на закона Господен.

Според някои църковни тълкуватели той бил наричан Зилот, понеже след чудото на сватбата в Кана Галилейска той се изпълнил с обич и привързаност към Иисуса Христа и станал ревностен проповедник на Словото Божие, ревнител за спасителното дело на своя любим Учител.

Св. Петдесетница

Като получил заедно с другите апостоли Светия Дух в деня на Петдесетница, той обходил с проповед за Христа Египет, Етиопия, Либия, Мавритания и дори далечните земи на Римската империя – Британия. Според църковното предание там той приел мъченическа смърт, като след жестоки изтезания бил разпънат на кръст. Това станало през времето на римския император Траян (96-117 г.).“