Националният съвет за тристранно сътрудничество с извънредно заседание

ВАРНА новини лого

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще проведе извънредно онлайн заседание.

То ще се проведе утре, 11 май 2020 г., от 11.00 ч.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди предложения за антикризисни мерки на социалните партньори и становищата на ресорните министерства по тях.

Като втора и трета точка от дневния ред на заседанието са включени предложенията на Асоциацията на индустриалния капитал в България за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и обсъждане на проблема със злоупотреби с парични обезщетения за безработица.