Адресната регистрация е определяща за броя на контейнерите в местностите

ВАРНА новини лого

Жители на местностите край Варна – „Боровец“, „Ракитника“ и „Прибой“ сигнализират районната управа за недостатъчен брой контейнери за битови отпадъци и питат защо тяхното разположение е само по главните пътища.

Това стана ясно от публикация на кмета на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов във Фейсбук.

В тази връзка районният кмет уточнява, че в по-голямата си част вътрешните части на местностите нямат изградена инфраструктура, позволяваща извършване на сметоизвозване. „Това е причината контейнерите за битови отпадъци да бъдат разположени предимно на главните пътища. Там, където е възможно преминаване на техниката на сметопочистващата фирма съответно има и поставени съдове за битови отпадъци.

Съдовете се обслужват ежедневно от сметопочистващата фирма, с цел да не се допуска тяхното препълване. Два пъти седмично се извозват едрогабаритните отпадъци.

Броят на контейнерите се определя от броя на домакинствата. В случая адресната регистрация е от значение, тъй като на база регистрираните домакинства се изготвя и обществената поръчка“, посочва Ивайло Маринов.

Кметът пояснява още, че границите на районите, в които се организират услугите по сметосъбиране и сметоизвозване са нормативно определени. 

Имотите, които се намират извън тези граници дължат такса само за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. При подадено заявление от страна на гражданите районната администрация издава служебни бележки на основание чл. 15, ал. 3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна.

ВН