Днес учениците от последния гимназиален клас в Гърция се връщат на училище

ВАРНА новини лого

Днес се подновяват и учебните занятия в училищата за учениците от последния гимназиален клас.

Разрешава се присъствието до 15 ученици в час, като там, където класовете са по-големи, учениците ще ходят на училище през ден, като двете половини на класа ще се редуват.

Създаден е и график на междучасията, за да не съвпада почивката на отделните паралелки и да се избегне струпването на ученици.

от БТА