Генерал Кантарджиев издава заповед срещу мародерите – 11 май 1919 г.

ВАРНА новини лого

По време на Първата световна война Варна се превръща в укрепен пункт с началник генерал-майор Тодор Кантарджиев. Генералът има грижата не само за войската, но и за мирното население на града и околните села.

Когато му докладват, че войската си позволява да мародерства в лозята на варненци и да унищожава земеделските култури, той предприема драстични мерки, описани в публикуваната във „Варненски общински вестник“ заповед:

В последно време взеха да идват често до мене много оплаквания от частни лица и общинския кмет на града, против войници, български и германски, които тъпкат посевите и лозята, пускали да пасе добитъка из тех, търкалят камъни от височините, които чупели лозите, брали листа от последните, отваряли кьошковите на гражданите и изнасяли из тех всичко, което намирали там изобщо вършили произволи, които далеч не съвпадат с едно от войнишките призвания – запазване собствеността на своите съотечественици.

България е земледелческа страна. Земледелието е главната опора, на нейното благосъстояние. При сегашните обстоятелства то добива още по-голема ценност, то е едно от най главните ни оръжия, с които ще сразим врага.

генерал-майор Кантарджиев

От тая истина требва да бъде проникнат всеки военен от войника до генерала и всеки е длъжен да помогне, до колкото службата му позволява, за особено сегашното засилване на това оръжие, а не да спира или да уничтожава това, което слабите ръце на българката и на останалите по къщята старци, успеха да създадат.

Заповедвам:

1) Всички началници да вземат присърдце грижата за запазване на частната собственост, а особено на посевите, лозята и овощнята;

2) Да наредят строг крнтрол върху войниците, които се отделят временно от тех за изпълнение на некоя служебна длъжност в полето, за да не се позволи никому, било само да тъпче, било да пуска добитъка в засетите и посадените с каквато и да е култура места;

3) Абсолютно да се избегне произвеждането на строеви занятия в засети места, а ако се налага некоя фортификационна постройка в засето место, то работата да се извършва само с разрешението на съответния началник на сектора, който требва предварително да ми доложи за това.

Всекой военен чин, заловен че тъпче посевите или пък е допуснал добитък из тех, а също че произволничи в кьошковите из лозята, да се подвежда веднага под углавна отговорност за неизпълнение заповедта ми

4) За войниците, които живеят по позициите да се определят райони, в които могат да ходят без разрешение;

5) За елшите да се определят пътеки или посоки, по които е разрешено да ходят, като им се строго забрани да ходят вън от тех;

6) Строго забранявам брането па лозови листа и на плодовете;

7) Комендантът да даде заповед на военната полиция, да усили състава и действията си особено в лозята и овощните градини, да залавя всички нарушители на настоящата заповед и да ги предава на коменданта, за предаване на полевия военен съд.

Началник на Варн. Укр. Пункт, (подп.) Генерал-Майор Кантарджиев“

ВАРНЕНЕЦ