Голям интерес към научната конференция за юбилея на ИУ – Варна

ВАРНА новини лого

За 100-годишнината си Икономически университет – Варна, приема международна научна конференция, посветена на взаимодействието между науката, образованието и реалния бизнес.

Форумът е част от програмата за отбелязване на юбилея на ИУ – Варна. В конференцията, която ще се проведе изцяло онлайн, ще вземат участие близо 350 души, сред които експерти от 15 чуждестранни института.

Икономическият университет – Варна е първото висше икономическо училище в България. През едновековното му съществуване в него са подготвени повече от 155 000 специалисти, намерили реализация в страната и в чужбина. В университета се обучават над 8 000 бакалаври, магистри и докторанти от 52 държави по близо 80 образователни програми.