Кампания във Варна за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация

ВАРНА новини лого

Започва ежегодната кампания за превенция на трафика на хора с цел трудова експлоатация „За къде пътуваш“, като част от националната кампания „Трафикът на хора съществува“. Тя ще се проведе в периода 11 май – 30 юни 2020 г. Организатори на събитието са дирекция „Превенции“ към Община Варна, съвместно с местната и с националната комисии за борба с трафик на хора. Партньори са Бюрото по труда, Гранична полиция, Летище Варна и 12 варненски училища с разкрити училищни превантивни клубове.

Кампанията цели повишаване осведомеността на обществото и рисковите групи, както и да насочи вниманието към конкретните признаци за идентифициране на жертви на трафик с цел трудова експлоатация. Като резултат от пандемията с COVID-19 и нарастващата безработица се създават предпоставки за приемане на съмнителни предложения за работа в страната и в чужбина. По време на кампанията доброволци от училищните превантивни клубове ще провеждат регулярни онлайн дискусии по темата, ще бъдат раздавани плакати и информационни материали.