Министър Красимир Вълчев предлага 4476 студенти да бъдат освободени от такси за обучение. Вижте кой може да се възползва

ВАРНА новини лого

4476 студенти, които ще бъдат в първи курс тази година, ще бъдат освободени от такса за обучение. За да не плащат за висшето си образование, те трябва да бъдат приети в една от осемте защитени специалности или осемте професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда. Това става ясно от проекта за утвърждаване на списъка с тях и доклада към него на образователния министър Красимир Вълчев, пише Монитор.

Възможността за освобождаване на такси се дава с промените в закона за висше образование, приети в края на февруари тази година. В списъка с професионални направления с очакван недостиг влизат: „Педагогика на обучението по…”, „Религия и теология”, „Математика”, „Физически науки”, „Химически науки”, „Химични технологии”, „Енергетика”, „Материали и материалознание”. Те съвпадат и с първоначално посочените от Вълчев направления. От години за тях няма достатъчен интерес от страна на завършващите гимназия, а недостигът на инженери и учители се задълбочава.

Списъкът със защитени специалности е разпределен в три направления. Без такса ще са новоприетите филолози в „Арменистика и кавказология”, „Иранистика”, „Индология”, „Новогръцка филология”, „Румънска филология” и „Унгарска филология”. Безплатно ще е обучението и за първокурсниците в „Хребраистика” от направление „Социология, антропология и науки за културата” и „Хидростроителство” от „Архитектура, строителство и геодезия”.

„Предложеният списък е изготвен съобразно недостига на специалисти на пазара на труда към настоящия момент. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за постигане на целта, а именно – необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната”, посочва в мотивите за избраните специалности и направления просветният министър.

Обезпечаването на таксите за първия семестър на студентите ще бъде от бюджета на МОН. За целта ще бъдат необходими 1 308 542 лв. Те ще бъдат разпределени между 17 вуза които са предвидили прием в изброените специалности.

СУ „Св. Климент Охридски” е предвидил най-много брой за студенти от тези направления. Ако те бъдат изпълнени, за таксите им от МОН ще бъдат заплатени 258 420 лв. 228 610 лв. пък трябва да получи Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“. По малко – над 100 000 лв., ще бъдат насочени и към Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, и Химикотехнологичния и металургичен университет – София.

Най-малко ще бъдат заделени за бъдещите студенти от защитени специалности и направления с бъдещ недостиг на кадри в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – 3750 лв. Необходимите средства за 2021 г. пък ще бъдат планирани със Закона за държавния бюджет по бюджетите на съответните висши училища, става ясно още от доклада на Вълчев.