Над 30 000 декларации за предоставена мощност от бизнес клиентите Енергото във Варна

ВАРНА новини лого

От началото на кампанията на ЕРП Север за актуализиране на данните за предоставена мощност, която стартира през декември 2019 година, стопанските клиенти на компанията са подали своите декларации за запазване или промяна на заявена мощност за над 30 хиляди обекта. От 1 юли 2020 година електроразпределителното дружество ще заяви промяна в начина за ценообразуване на услугата по предоставяне на достъп до мрежата в съответствие с предоставената и реално необходима мощност. Предвижданата промяна беше включена и в заявлението, подадено в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за цените на електроенергията след тази дата.

Промяната се състои в това, че цената за достъп до електроразпределителната мрежа ще се изчислява на базата на заявената и предоставената мощност, а не както досега за консумираната електрическа енергия. Новият начин на ценообразуване от една страна отразява възможността във всеки един момент клиентите да ползват предоставената им мощност, а от друга – задължението на ЕРП Север да осигурява същата без оглед на потенциалните искания от други клиенти. Този метод за изчисляване се прилага от редица мрежови оператори в държави на Европейския съюз, както и от другите две електроразпределителни дружества, опериращи у нас. Той носи няколко основни предимства за клиентите – възможност да прецизират мощността според реалните им нужди, да заплащат цена за достъп според реално необходимата им предоставена мощност, да планират заявената мощност и разходите си за нея. Едновременно с това прецизните данни за предоставена мощност подобряват качеството на предоставените услуги и ще позволят оптимално използване на съществуващата мрежа, както и развитието ѝ спрямо нуждите на бизнеса.

След обявяване на извънредно положение в нашата страна, срокът за подаване на декларации за предоставена мощност от небитовите клиенти на ЕРП Север беше удължен до 31 май 2020 година. Компанията е създала специална секция на своя сайт на адрес: https://www.erpsever.bg/bg/promqna-moshtnost. Там клиентите могат да получат отговори на най-важните въпроси, свързани с актуализирането на данните за предоставена мощност, както и да се запознаят с основни акценти по темата в кратък видеоклип и брошура, която синтезира съществената информация относно промяната.