ВАЖНО! Фалшиви публикации заблуждават пътуващите до Гърция

ВАРНА новини лого

ВАЖНО! Публикациите във фейсбук относно подписано двустранно споразумение между България и Гърция за пътуване на граждани без карантина не отговарят на истината. Това гласи съобщение на страницата на Министерството но външните работи.