ЕП ще обсъди заеми в подкрепа на опустошените от пандемията икономики

ВАРНА новини лого

В четвъртък Европейският парламент ще вземе решение относно макрофинансови заеми на стойност от около 3 милиарда евро, за да помогне на съседите на ЕС и страните партньори да се справят с последствията от COVID-19.

Заемите, отпуснати за една година, биха помогнали на следните десет държави, чиито икономики бяха тласнати към рецесия заради пандемията: Република Албания (180 милиона евро), Босна и Херцеговина (250 милиона евро), Грузия (150 милиона евро), Хашемитско кралство Йордания (200 милиона евро), Косово (100 милиона евро), Република Молдова (100 милиона евро), Черна гора (60 милиона евро), Република Северна Македония (160 милиона евро), Република Тунис (600 милиона евро) и Украйна (1,2 милиарда евро).

За да насочи средствата възможно най-бързо към тези страни, Парламентът гласува по неотложна процедура (определена в член 163 от Правилника за дейност), т.е. комисията по международна търговия внесе предложението без изменения, за да бъде прието пряко на пленарно заседание.

ЕС редовно предоставя макрофинансова помощ (МФП) на страните партньори, за да им помогне за подложения на напрежение платежен баланс. Настоящото предложение е по-краткосрочно от обикновените МФП (една година вместо 2,5 години) и е начин за ЕС да покаже солидарност със страните от съседството на ЕС и страните от Източното партньорство, засегнати от пандемията.

Страните получатели вече имат текуща програма с Международния валутен фонд (МВФ); подкрепата на ЕС идва в допълнение на помощта на МВФ за борбата с рецесията, причинена, наред с други, от спада в приходите от туризъм, парични преводи, преки чуждестранни инвестиции и отлив на портфейлен капитал.