ЕС осигурява 117 млн. евро за лечение и диагностициране на коронавируса

ВАРНА новини лого

Европейската комисия обяви днес, че 8 големи научноизследователски проекта, насочени към разработката на терапии и диагностични средства за коронавируса, са избрани след приключването на ускорената процедура за представяне на предложения, обявена през март от публично-частното партньорство Инициатива за иновативни лекарства.

За да могат повече висококачествени предложения да получат финансиране, Комисията увеличи приноса си от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на 72 млн. евро (при първоначално планирани 45 млн.). Още 45 млн. евро ще предоставят фармацевтичният сектор, асоциираните към ИИЛ партньори и други организации, ангажирани с проектите, като така общият размер на инвестицията ще достигне 117 млн. евро.

Мария Габриел, комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: За да се справим с пандемията и да се подготвим за евентуално ново разпространение на вируса, трябва да обединим познанията и ресурсите на публичния и частния сектор. С финансирането от програма „Хоризонт 2020“ и от нашите партньори от сектора и от други сфери ускоряваме разработването на диагностични средства и
терапии за коронавируса — основни инструменти, от които се нуждаем, за да се справим с извънредната в световен мащаб ситуация.

Избраните днес проекти са част от общия европейски отговор на разпространението на коронавируса, който Комисията координира от началото на кризата.

На 4 май Комисията пое ангажимент за общо финансиране в размер на 1,4 млрд. евро по време на донорската проява за глобалния отговор на коронавируса, като 1 млрд. евро ще бъдат осигурени чрез „Хоризонт 2020“ и ще бъдат насочени към разработването на ваксини, нови терапии и диагностични средства, с които да бъде предотвратено разпространението на заболяването. От януари 2020 г.

Комисията е мобилизирала общо 325 млн. евро в рамките на „Хоризонт 2020“. Част от това финансиране са 48,2 млн. евро, предоставени на 18 научноизследователски проекта, които започнаха работа по подготвеността за епидемични взривове и отговора на тях, разработването на бързи диагностични тестове за приложение на място, на нови терапии и нови ваксини.

В рамките на поканата на ИИЛ ще се финансират 8 проекта — 5 от които ориентирани към диагностиката и 3 към лечението. Проектите за диагностични средства имат за цел да са разработят тестове, които могат да се използват навсякъде — в лекарски кабинет или в дома на
пациента, и осигуряват резултат в рамките на 14-40 минути.

Останалите проекти, които са насочени към разработката на терапии, ще работят предимно по настоящия взрив от коронавирус, но ще положат и значителни усилия по отношение на подготовката за евентуално ново разпространение на вируса в бъдеще.

В проектите участват общо 94 организации — университети, научноизследователски организации, фирми и публични организации. Значително е и участието на малки и средни предприятия.

Тесъставляват 20 % от включилите се и ще получат 17 % от бюджета.
Списъкът на избраните за финансиране проекти, с които ИИЛ предстои да сключи споразуменияза отпускане на безвъзмездни средства, е на разположение тук.