Одобрението на ЕП за дългосрочния бюджет не е даденост, казва председателят на бюджетната комисия

ВАРНА новини лого

Преди гласуването в пленарна зала тази седмица на резолюция относно планирания нов дългосрочен бюджет на ЕС, председателят на комисията по бюджети Йоан Ван Овертвелд представи позицията на ЕП в интервю на страницата на ЕП във Фейсбук.

По време на интервю на живо на страницата на Парламента във Фейсбук председателят на комисията по бюджети (BUDG) Йоан Ван Овертвелд (ЕКР, Белгия) коментира обявения от Европейската комисия фонд за икономическо възстановяване и потвърди позицията на Парламента, че фондът трябва да бъде значителен по размер и че трябва да бъде част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. (Многогодишна финансова рамка, МФР).

По отношение на въпроса кой подход е по-подходящ – безвъзмездните средства (грантове) или заемите, той очаква фондът да поддържа баланс между солидарността за страните, които са най-силно засегнати, и отговорността: „В следващите дни, седмици и месеци голямото предизвикателство е да намерим правилния баланс между отговорност и солидарност, така че всички да се съгласят за окончателен компромис.“

Той подчерта значението на изготвянето на план за действие при извънредни ситуации във връзка с дългосрочния бюджет, който Парламентът ще изисква от Европейската комисия в отделна резолюция в сряда: „Навлезeм ли в юни месец, времето ще бъде недостатъчно, за да бъде гласувана МФР и да влезе в сила навреме. Прекъсването на настоящите европейски програми би било много лошо за гражданите в този момент, както и за репутацията и политическата координираност на ЕС.“

Той добави: „Разбира се, Европейският парламент има важна роля в целия процес – одобрението на Парламента е задължително и постигането му със сигурност е много по-несигурно, отколкото беше за настоящата МФР, която сега приключва. Затова всички – Комисията, Съветът – трябва да обърнат внимание на целите на Парламента, какви са исканията му. Ясно усещам желание в Парламента наистина да покажем, че сме тук не заради себе си, а в интерес на гражданите, за да сме сигурни, че МФР и фондът за възстановяване са най-добрите възможни отговори на тази тежка криза, която преживяваме в момента и която ще има последствия за много години напред за всички европейски граждани.“

Запис на пълното интервю във Фейсбук може да гледате тук.

Научете повече за дебатите и гласуванията в пленарна зала тази седмица в информационния бюлетин на ЕП.