Глоба от 25 лв. за късане на цветя и увреждане на градските градини и гробищата във Варна – 13 май 1914 г.

ВАРНА новини лого

На 13 май 1914 година, кметът Александър Василев издава заповед №337 за опазване на градските градини. Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“:

„Подписаний Кмет на гр. Варна, като взех пред вид сведенията на градско-общинския градинар, че в приморската градина „Санстефанска България“ се нанасят големи вреди на дръвчетата, храстите и цветята от неизвестни злонамерени лица, които също така късали цветята в българските гробища, a некои даже уничтожавали и въобще нанасяли безмилостно щети на градските градини и гробищата; пред вид писмото на Варненското църковно настоятелство под № 93 от 8 того, заповедта на общинското управление от 1891 г. под № 314 и въз основа на чл. 64 п. 4 от закона за градските общини,

Заповедвам:

1. Строго се забранява късането цветята, кършенето на дръвчетата, късането плодовете и въобще нанасянето каквито и да било щети в градските, градини и гробищата.

2. Нарушителите на тая ми заповед, ще се глобяват до 25 лева; ако те са малолетни, за причинените вреди материално ще отговарят техните родители или настойници.

3. Изпълнението на настоящата ми заповед възлагам на г. градския градинар и подведомственните му органи и органите на варненското църковно настоятелство.

4. Преписи от тази заповед да се изпратят на г. общинския градинар и варненското църковно настоятелство за изпълнение, а на г. Варненския Окръжен Управител за сведение.“

ВАРНЕНЕЦ