Отварят всички джамии от 15 май, влизането – само с маски

ВАРНА новини лого

Във връзка с решение на Висшия мюсюлмански съвет главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи издаде заповед до всички районни мюфтийства за нормалното функциониране на джамиите и месджидите (малки молитвени домове) на територията на България.

Това става факт поради изтичане на извънредното положение, но при спазване на условията, валидни до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.

Всички джамии и месджиди се отварят от 15 май с петъчна молитва (джума намаз), съобщиха от пресслужбата на Главното мюфтийство.

Преди да се отворят джамиите ще бъдат дезинфекцирани, като това ще бъде направено и след петъчната молитва. Не се препоръчва използването на местата за ритуално измиване, а проповедите по време на петъчната молитва ще да бъдат с максимално кратко съдържание.

В джамиите няма да се допуска влизането без предпазни маски и трябва да се спазва социална дистанция между хората от метър и половина.

Хронично болни, хора в рискова група и със слаб имунитет да не посещават джамиите за намаз в епидемиологична ситуация, се препоръчва в заповедта на главния мюфтия.

При влизане в джамията ръцете на вярващите трябва се дезинфекцират с дезинфектант, който се намира в близост до входната врата.

Не се препоръчва ръкуването и прегръщането след намаз, както и не трябва да има лекции преди и след молитвите. Не трябва да се организират и масови религиозни мероприятия. Препоръчва се празничният (байрам) намаз да се изпълнява на открито място.

Районните мюфтийства да инструктират имамите и мюсюлманските настоятелства за отговорността им за спазване на взетите решения до отминаване на опасността от заразяване с COVID-19.

Решението важи до отмяната му от Висшия мюсюлмански съвет или с издаването на специална заповед от главния мюфтия, допълват от Главното мюфтийство.