Варненското Енерго възобновява плановите ремонти и инвестиционни дейности по електроразпределителната мрежа

ВАРНА новини лого

От 13 май 2020 г. ЕРП Север възстановява планираните ремонтни работи по електроразпределителната мрежа на своята територия, съобщиха от пресцентъра на ЕНЕРГО-ПРО. Дейностите бяха преустановени за осигуряване на непрекъснато електрозахранване на клиентите по време на извънредното положение с цел улесняване работата и обучението от дома. През последните два месеца екипите на дружеството следиха за осигуряване на стабилно електрозахранване на клиентите и се отзоваваха при неотложни случаи на повреди по съоръженията.

В изпълнение на ангажиментите по своята лицензионна дейност електроразпределителното дружество ще възобнови стартиралите проекти, заложени в инвестиционната и ремонтната програма за 2020. Приоритетно ще започнат работи по най-належащите проекти и уязвимите за смущения в електрозахранването мрежови региони. Периодите за планираните прекъсвания по съоръженията се предвиждат за минимално необходимото време за извършване на дейностите по профилактика, изграждане и ремонт по мрежата.

Както и по време на извънредното положение, електрозахранването на болниците ще бъде периодично проверявано и поддържано в непрекъснат режим. ЕРП Север няма да извършва планови ремонти в районите на училищата по време на обявените дати за матури през месец юни, а през останалите учебни дни предварително планирани прекъсвания на електрозахранването ще са възможни само след 13:30 часа. Периодите на прекъсвания във връзка с плановите дейности по реконструкция на мрежата се публикуват своевременно на сайта на електроразпределителното дружество.