Разсрочват сметките за ток на клиенти в затруднено положение и след отмяна на извънредното положение

ВАРНА новини лого

С отпадането на извънредното положение ЕНЕРГО-ПРО възстановява редовния график за плащане на консумираната електрическа енергия, съобщиха от дружеството. Всички фактури, издадени след 13 май, ще бъдат с обичайния срок на плащане за битови клиенти. Информация за сроковете за плащане на дължимите суми се съдържа във всяка издадена от ЕНЕРГО-ПРО Продажби фактура. Клиентите могат да заплатят фактурата си в стандартните срокове за плащане на сметките на електрическа енергия.

В последните два месеца дружеството подходи социално отговорно и не прекъсваше електрозахранването на клиентите при неплатени сметки, се казва в съобщението. В трудната икономическа ситуация, в подкрепа на потребителите на електроенергия с финансови затруднения, ЕНЕРГО-ПРО уважи молбите за разсрочено погасяване на задължения на кандидатствалите битови и стопански клиенти, които отговарят на критериите за разсрочване. Компанията благодари на всички свои клиенти за отговорното поведение в условията на криза. С цел гарантиране на стабилността на електроенергийната система ЕНЕРГО-ПРО призовава за редовно заплащане на месечните задължения, за да няма натрупване на по-големи от обичайните суми и нежелани изключвания на електрозахранването заради неплатени сметки след 24 май 2020г.

Процедурата за разсрочване на задълженията остава облекчена и дава възможност при необходимост клиентите да договорят индивидуална схема за плащане на дължимите суми.  За целта те трябва да се свържат с дружеството на телефон 0700 800 61, да посетят център за обслужване на клиенти или да изпратят имейл на адрес service@energo-pro.bg.