Средната възраст на родилките във Варна на първа рожба е 28 години

ВАРНА новини лого

Средната възраст на жените в област Варна при раждане на първо дете се увеличава в сравнение с предходни години и вече е 28.3 години.

Броят на живородените деца през 2019 г. в областта е 4 284. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличил с 9 деца, или с 0.2%, съобщиха от териториалното статистическо бюро – Североизток.

Броят на живородените момчета е 2 200 – със 116 по-голям от този на живородените момичета, който е 2 084.  

През 2019 г. броят на живородените извънбрачни деца в област Варна е 2 480, или 57.9% от всички живородени.

Относителният дял на извънбрачните живородени деца е по-висок в селата отколкото в градовете. Високата извънбрачна раждаемост е резултат от значителното нарастване на броя на фактическите съжителства сред младите хора.