Цъфнаха първите рози в облагородените градинки в „Приморски“ (СНИМКИ)

ВАРНА новини лого

Първите рози цъфнаха в облагородените градинки в Район „Приморски” по Наредбата на Община Варна за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване”, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, общинска собственост. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от района.

7 етажни собствености в Район „Приморски” представиха проекти и получиха безвъзмездно финансиране за облагородяване на прилежащите им зелени площи.

В изпълнение на Наредбата специално назначена Комисия от специалисти в районната администрация  проследиха не само предварителната фаза на подготовка на проектите, но и осъществяването  им към 30 ноември 2019 г.

Съгласно изискванията поддръжката на облагородените площи е задължение на Етажните собствености в следващите 3 години. В тази връзка Комисията периодично е задължена да извършва проверки.

Така през месец май 2020 г. беше констатирано, че одобрените за облагородяване  пространствата  и на 7 – те Етажни собствености са естетично озеленени, засята е трайна многогодишна растителност, изградена е поливна система, обособени са кътове за отдих, монтирана е паркова мебел.