Тема 18 за днешната матура по БЕЛ, по нея ще пишат близо 50 000 зрелостници

ВАРНА новини лого

Снимка: iStock by Getty Images/Guliver Photos

48 582 зрелостници са подали заявление за участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература, който ще се проведе днес, 1 юни, от 9 ч. Във Варна зрелостниците са 3276, които се явяват в 41 изпитни сгради. 

Буквално преди минути беше изтеглена темата – тема номер 18. Това е темата, по която ще се пише есе (интерпретативно съчинение). Иначе самият тест, т.е. първият модул, се състои от 8 компоненти, като тестът се тегли от отделните училища с помощта на парола, после се разпечатва на хартия и се дава на децата.

Зрелостниците трябва да носят документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. За да бъдат допуснати, е необходимо да представят служебна бележка – на хартия или на мобилния телефон. Изискването е да носят химикал, който пише в черен цвят. Младежи с висока температура няма да бъдат пускани. „Маските са задължителни“, казаха от МОН, противно на информация от БНТ, че това не е така.

Изпитът ще се проведе в 5162 зали на 722 училища в страната при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено видеонаблюдение. 23 000 квестори ще се грижат за реда – на всички зрелостни изпити.

18 ученика от тази и от предходни години обаче няма да да се явят на изпита днес, защото са под карантина. Те ще държат изпитите по-късно – на 27 и 28 август.

Заявления за втория задължителен изпит, който ще се проведе на 3 юни, също от 9 ч., са подали 37 116 ученици. Други 11 548 са предпочели възможността вместо на втора матура по общообразователен предмет да се явят на държавен изпит за получаване на степен на професионална квалификация, който ще се състои на 5 юни.

И тази година най-много ученици – 11 884, са пожелали английския език за втория си задължителен изпит. След него се нарежда биологията, избрана от 9846 зрелостници, а 4879 са посочили география и икономика. За изпита по философия са подадени 4621 заявления. На матура по математика желаят да се явят 2509 зрелостници, а по история и цивилизация – 966. Изпит по физика се очаква да положат 197, а по химия – 188 ученици. След английския, най-много желаещи да се явят на матура по език са учениците, избрали немски – 944, след него се нареждат тези с френски – 373, с руски – 321, с испански – 319 ученици. Най-малко зрелостници са избрали да се явят на изпит по италиански език – 69.

Във връзка с възможността да се кандидатства в различни специалности във висшите училища с резултатите от матурите, за изпит по желание заявление са подали общо 970 ученици. От тях 302 са избрали изпит по математика, 280 – по английски език, 116 – по физика и астрономия, 93 – по биология, и 68 по химия. По останалите предмети желаещите са по-малко. Изпитите по желание ще се проведат на 2 и 4 юни от 8 ч. и от 14 ч. за различните предмети.

Зрелостниците с най-високи резултати от изпитите ще могат да получат допълнителна стипендия от 100 лева месечно, ако продължат образованието си в университет в професионални направления, които са важни за българската икономика – педагогически, физически, химически и инженерни науки.

Право на тази стипендия ще имат студентите, които са сред първите 10% с най-високи оценки на ДЗИ по български език и литература, а на втория ДЗИ имат резултат, равен или над средния за страната. Същата стипендия могат да получат приетите в приоритетни направления във висшите училища, ако са имали равен или над средния за страната успех по БЕЛ и са сред първите 30% по резултат на втори ДЗИ по „Математика“, по „Физика и астрономия“ или по „Химия и опазване на околната среда“. Зрелостниците с право да се възползват от тази стипендия ще получат съобщение, когато проверяват резултатите си от ДЗИ на zamaturite.bg.